Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement  

 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling om de goede gang van zaken binnen de club te garanderen. Het betreft hier om duidelijke afspraken. 

 2. Stiptheid: er wordt van renners, coaches, trainers en medewerkers een basisstiptheid verwacht. 

 3. Houding: we gaan respectvol met elkaar om in voor en tegenspoed. Ik reageer of geef mijn mening op een beleefde, correcte manier.

 4.  Afspraken: de renners dienen de clubtrainingen bij te wonen. Alle renners zijn verplicht tijdens wedstrijden en trainingen (clubtrainingen en/of persoonlijke trainingen) de sportkledij te dragen die hen door de club bij het begin van het seizoen of bij de aansluiting in de loop van het seizoen in bruikleen gegeven is. Bij overtreding kan het bestuur een sanctie opleggen. Wanneer een renner in de loop van het seizoen stopt, dient de in bruikleen gegeven kledij teruggeven te worden aan de club. Eveneens bij een transfer naar een andere club wordt dit terug bezorgt aan de club. Bij beschadiging van een kledingstuk ten gevolge van een valpartij heeft de renner het recht op een nieuw kledijstuk na voorlegging van de beschadigde kledij. Dit is enkel van toepassing voor kledij uit het basispakket, aangekochte kledij in bijbestelling worden als privé kleding aanzien en worden aldus niet vervangen.

 5.  Materiaal: men staat in voor het onderhouden van het eigen materiaal. Het materiaal van clubgenoten en de club wordt met de nodige respect behandeld.

 6.  Hygiëne: Er wordt van de renners, coaches, trainers en medewerkers een goede basishygiëne verwacht.

 7.  Elke renner dient de festiviteiten van de club, zoals de persvoorstelling bij te wonen. Indien je niet aanwezig kan zijn laat je dit tijdig weten aan het bestuur. Koninklijke Velo Club De NOORDZEEMEEUW vzw. K.V.C. De NOORDZEEMEEUW V.Z.W. Maatschappelijke zetel: Pycke de Ten Aerdelaan 12 8400 Oostende info@noordzeemeeuw.be - www.noordzeemeeuw.be

 8.  De renners dienen de veiligheidsvoorschriften van de club te respecteren. Tijdens de clubtrainingen dienen de renners steeds een helm te dragen en de verkeersreglementen na te leven. Tevens dienen de richtlijnen van de trainers/begeleiders opgevolgd te worden

 9.  De renners dienen zorg te dragen voor het milieu. Tijdens trainingen en wedstrijden mogen de renners/ouders hun afval niet wegsmijten op de straat. Indien de renners iets eten of drinken dienen ze hun afval te deponeren in de desbetreffende selectieve vuilnisbakken ofwel mee te nemen naar huis.

 10.  Fair Play: we blijven sportief ten opzichte van iedereen, in voor en tegenspoed. We houden de teamspirit hoog en respecteren elkaar.

 11. De renners die zondigen tegen het anti-dopingreglement van WBV,KBWB of UCI zullen door de club met onmiddellijke ingang ontslagen worden.

 12.  Privacy: de gegevens die ons werden toevertrouwd, worden enkel doorgegeven aan de overkoepelende organisatie en worden in ieder geval enkel gebruikt voor het ledenbeheer van de club en de cluborganisatie. In geen geval worden gegevens doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Leden kunnen af en toe mailtjes ontvangen met betrekking tot de werking van de club zodat leden op de hoogte zijn van activiteiten en belangrijks nieuw vanuit de club.

 13.  Pesten en grensoverschrijdend gedrag: voor pesten, fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag , stelt de club een nultolerantie op.